Miksi kaupunki tarvitsee lähiliikuntapaikkoja?

Ulkoliikuntapaikalla tai lähiliikuntapuistolla tarkoitetaan laajalle käyttäjäryhmälle soveltuvaa monipuolista, liikkumaan innostavaa, viihtyisää liikuntapaikkaa, joka on käyttäjiensä helposti saavutettavissa ja vapaasti maksutta käytettävissä. Pelkästään pääkaupunkiseudulla on Helsingin kaupungin rakennuttamia lähiliikuntapaikkoja jo peräti 19 kappaletta ja lähitulevaisuudessa määrän ennustetaan kasvavan entisestään.

Kengurupro:n tarjoamien ulkoliikuntapuistojen tarkoituksena on luoda liikuntapaikkoja kaiken ikäisille liikkujille. Tavoitteenamme on tukea ja edistää terveellisiä elämäntapoja sekä kasvattaa katuliikunnan määrää niin lasten kuin aikuistenkin keskuudessa. Haluamme luoda pohjaa, josta lähteä luomaan uutta, tervettä ja liikunnallisesti aktiivista sukupolvea. Miksi kunnan sitten tulisi panostaa enemmän tällaisten ulkoliikuntapuistojen rakentamiseen?

Suurilla ja maksullisilla liikuntakeskuksilla ei kaikkien kaupunkilaisten liikkumisen kannalta ole suurta merkitystä. Koko väestön liikkuttamiseksi, eri liikuntamuotojen tutkimuksella, kokeilemisella ja kehittämisellä voi olla kuitenkin seurannaisvaikutuksia. Uuden sukupolven liikuntamallit voivat levitä laajemmalle ja liikuttaa yhä suurempia määriä ihmisiä. Tässä prosessissa kaupungeilla ja kunnilla on tärkeä rooli.

Kuntalaisten aktiivisuuden, terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi on tärkeää huomioida kaikki ikäryhmät ja heidän erityistarpeensa. Esimerkiksi lasten ja nuorten kohdalla varhaiskasvatuksella on suuri merkitys liikunnallisten tottumusten ja terveellisen elämäntavan kehittymiselle. Jos lapsi oppii jo kotoa, että arjessa tapahtuva liikunta on osa jokapäiväistä elämää, on todennäköisempää, että aktiivinen elämäntapa näkyy terveydessä ja hyvinvoinnissa myös aikuisena. Erityisesti ulkona oleilu on tärkeää, sillä silloin liikkuminen ja leikkiminen tulee lapselta luonnostaan. Koulussa puolestaan koululiikunnan lisäksi tulisi kannustaa lasta liikkumaan myös välitunneilla sekä muilla tunneilla. Tänä päivänä vastuu lasten ja nuorten liikkumisesta sysätään helposti urheiluseuroille, ja arki- sekä hyötyliikunta jäävät huolestuttavan vähälle.

Usein kallis harrastustoiminta myös rajoittaa lasten ja nuorten vaihtoehtoja. Kaikilla ei välttämättä ole taloudellisia resursseja kustantaa lasten liikuntaharrastuksia, siksi olisi tärkeää, että lapsilla ja nuorilla olisi myös helposti saavutettavia ja ilmaisia harrastusmahdollisuuksia. Näistä hyvä esimerkki ovat juurikin lähellä asuinalueita sijaitsevat kaikille vapaat ulkoliikuntapuistot. Seuratoiminnan ongelma on sekin, että liian usein liikuntaharrastus muuttuu jo varhain kilpailulliseksi ja nuorelta odotetaan vakavaa sitoutumista harjoitteluun.

Osa meistä harrastaa liikuntaa todella paljon, ja osa ei taas lainkaan. Liikunnalla on tärkeä merkitys toimintakyvyn ylläpitämisessa sekä yleisessä hyvinvoinnissamme. Miten pystyisimme paremmin huomioimaan nekin, jotka eivät liiku ollenkaan?

Vastaus on yksinkertainen: Mitä helpommaksi arjessa liikkuminen tehdään, sitä todennäköisemmin ja enemmän ihmiset myös liikkuvat. Esimerkiksi työmatkaliikkumista lisäävät hyvässä kunnossa olevat kävely- ja pyörätiet sekä niiden riittävä valaistus talviaikaan.

Viime vuosina lisääntyneet lähiliikuntapaikat, kuten liikuntapuistojen kuntoilupisteet sekä erilaiset skeittiparkit ja palloiluhäkit ovat ahkerassa käytössä. Niin lapset ja nuoret kuin eläkeikäisetkin ovat löytäneet näille liikuntapaikoille ja ottaneet ne aktiiviseen käyttöön. Tällaiset ulkoliikuntapuistot ovat helposti saavutettavia ja niihin on turvallista kokoontua. Ne tarjoavat tehokkaan tavan ylläpitää toimintakykyä ja kuntoa, mahdollistavat omaehtoisen liikkumisen, tarjoavat sosiaalista toimintaa ja niiden rakentaminen on kohtalaisen edullista. Monipuolista kuntopuistoa voivat hyödyntää niin lenkkeilijät, parkour-harrastajat, street workout-harrastajat, lapset, seniorit kuin pyörätuolilla liikkuvatkin.

Viime vuosina lisääntyneet lähiliikuntapaikat, kuten liikuntapuistojen kuntoilupisteet sekä erilaiset skeittiparkit ja palloiluhäkit ovat ahkerassa käytössä. Niin lapset ja nuoret kuin eläkeikäisetkin ovat löytäneet näille liikuntapaikoille ja ottaneet ne aktiiviseen käyttöön. Tällaiset ulkoliikuntapuistot ovat helposti saavutettavia ja niihin on turvallista kokoontua. Ne tarjoavat tehokkaan tavan ylläpitää toimintakykyä ja kuntoa, mahdollistavat omaehtoisen liikkumisen, tarjoavat sosiaalista toimintaa ja niiden rakentaminen on kohtalaisen edullista. Monipuolista kuntopuistoa voivat hyödyntää niin lenkkeilijät, parkour-harrastajat, street workout-harrastajat, lapset, seniorit kuin pyörätuolilla liikkuvatkin.

Avaa chat
1
Tarvitsetko apua?
Kenguru Pro Finland
Hei!

Miten voimme auttaa?