Miten Keravan uusi Street Workout -puistohanke sai alkunsa ja miten puiston suunnittelu toteutettiin

(Kenguru Pro Finlandin tekemä hahmotelma puistosta ennen lopullisia muutoksia)


Keravan kaupungin Salavapuistoon avataan uusi Street Workout -puisto elokuussa, jonka suunnittelusta vastasivat yhdessä kaupungin suunnitteluinsinööri Ulla Eriksson, välinetoimittaja Kenguru Pro Finlandin edustaja Mikael Heltimoinen sekä Street Workoutin vuoden 2019 Suomen mestari Tatu Vihro.

Näin hanke sai alkunsa

Idea Street Workout -paikan rakentamiseen syntyi, kun Tatu ja hänen veljensä toivoivat löytävänsä pääkaupunkiseudulta Street Workout -puiston, joka soveltuisi niin aloittelijoille kuin kokeneillekin harrastajille. Tatu oli ensimmäisen kerran Keravan kaupunkiin yhteydessä kesällä 2019, jonka jälkeen syksyllä hän kävi esittelemässä lajia ja siihen liittyviä toiveita kaupungin ulkoliikuntapaikkojen suunnitteluosastolle.

Vaikka Keravalla sijaitsee jo Street Workout -tyylisiä ulkokuntoilupaikkoja, Tatun vierailun aikana selvisi, ettei näissä kuntoilupaikoissa olevilla välineillä pystytty tekemään kaikkia lajille tyypillisiä liikkeitä.

Kerava haluaa panostaa liikuntapaikkoihinsa ja tarjota aidosti käyttäjiään palvelevat olosuhteet liikkumiseen. Tatun vierailun aikana päästiin kuulemaan ammattilaisen näkemyksiä ja kokemuksia, minkä ansiosta pystyttiin aloittamaan uuden puiston suunnittelu. Puiston, joka täyttäisi kaikkien harrastajien tarpeet.

Tatulla oli entuudestaan hyviä kokemuksia Kenguru Pro:n välineistä ja hän ehdotti kaupungin suunnittelijoita olemaan yhteydessä Suomen Kengurun maahantuojaan Kenguru Pro Finlandiin.

Tämän jälkeen Keravalta oltiin yhteydessä ja käytiin läpi kriteerit, joiden tulisi täyttyä välineiden osalta. Todettiin, että Kenguru Pro:n välineet täyttäisivät nämä kriteerit, jolloin puiston konkreettinen suunnittelutyö aloitettiin.

Suunnittelutyön aloitus

Tatulta saadun idean pohjalta ryhdyttiin hahmottelemaan sopivaa ratkaisua Salavapuistoon varatulle maa-alueelle. Kenguru Pro Finland toteutti lähtötietojen pohjalta puiston 3D-mallinnuksen, joka toimitettiin kaupungin suunnittelijalle ja Tatulle arvioitavaksi. Ideoita jaettiin puolin ja toisin, muokkauksia tehtiin ja pidettiin jatkuvasti mielessä ajatus puistosta, joka palvelisi mahdollisimman montaa käyttäjää tasosta riippumatta.

Haasteena oli sovittaa kaikki valitut välineet varatulle maa-alueelle ja välineiden paikkoja vaihdettiin suunnitelmassa muutamaan otteeseen. Lopulta sopiva ratkaisu löytyi ja yhteistuumin todettiin suunnitelman olevan valmis. Kaupunki tilasi telineet, jotka toimitettiin 2,5vk kuluttua tilauksesta. Telineiden asennus toteutettiin kaupunkin toimesta heinäkuun puolivälissä.

”Hyvällä yhteistyöllä saadaan Keravalle nyt hieno Street Workout -kokonaisuus, joka palvelee lajin harrastajien lisäksi myös tavallisia kuntoilijoita.

Nyt Salavapuistoon rakentuva Street workout-kuntoilupaikka tulee Free run / parkour -puiston viereen. Yhdessä nämä lajit muodostavat Salavapuistoon toiminnallisen kokonaisuuden, jossa harjoittelua voi tehdä monipuolisesti. Toive Free run -puistosta tuli myös aikanaan lajin keravalaisilta harrastajilta ja vastaavasti kuin nytkin, paikka suunniteltiin heidän kanssa tiiviissä yhteistyössä.” – Ulla

(kuva työmaalta asennusten keskeltä)

Tatun kommentti projektista: Oli hienoa, että kaupunki otti lajin harrastajan mukaan suunnitteluun. Olisin mielelläni jatkossakin mukana vastaavissa projekteissa. Ehdotin Kenguru Pro:n välineitä aiempien kokemuksieni pohjalta mitä olen saanut kilpailuista ja Suomessa olevista sisätelineistä. Valintaan vaikutti myös puistoon haluttu vaatimustaso kuten tankojen leveys ja kokonaisuuksien muokattavuus.

Mikaelin kommentti projektista: Oli mahtavaa olla mukana projektissa niin välinetoimittajan kuin myös harrastajan roolissa. Mielenkiintoista oli päästä vaihtamaan ajatuksia kolmen eri suunnittelijan ja kolmen eri tahon edustajan kesken. Lähtökohtani on aina tarjota sopiva välinekokonaisuus pitäen silmällä käyttäjien tarpeita. Tässä projektissa harrastajia oli kaksi, joten pääsimme entistä paremmin pohtimaan parhaita ratkaisuja harrastajia varten. Välinetoimittajan roolissa yritän hakea ratkaisua joka miellyttää niin tilaajaa kuin loppukäyttäjääkin.

Kiitos Ullalle ja Tatulle, että pääsimme toimittamaan parhaan Street Workout -kokonaisuuden Keravalle!

Kysyin Ullalta projektin jälkeen halukkuutta vastata muutamaan kysymykseen projektiin liittyen.

Ullan kommentteja projektista:

  1. Miten suunnittelu erosi normaalista suunnitteluprojektista? Meille tulee paljon eritasoisia aloitteita puistonpenkkitoiveista isompiin toiveisiin. Niihin pyritään kyllä vastaamaan mahdollisuuksien mukaan. Tässä hankkeessa erityistä oli se, että aloitteen tekijä oli itse lajin ammattilainen, jolta saimme merkittävää tietoa lajin ja välineiden yksityiskohtiin liittyen. Toinen asia, joka erosi normaalista suunnitteluprosessista oli se, että valitsimme välineet Kenguru Pro Finlandin kanssa tiiviissä yhteistyössä ja suunnittelimme Keravalle räätälöidyn kokonaisuuden.

  2. Oliko projekti mielestäsi helpompaa/vaikeampaa tai epämielekästä/mielekkäämpää kuin normaalisti puistoja suunnitellessa? Tällainen suunnitteluprojekti on mielestäni helpompi, koska on apuna lajin ammattilaisia. Ilman sitä tietotaitoa suunnitelmasta olisi varmasti tullut erilainen. Nyt saadaan laajasti lajin harrastajia ja kuntoilijoita palveleva kokonaisuus.

  3. Miten osasitte olla yhteydessä Kenguru Pro Finlandiin? Tatun kanssa kartoitimme yhdessä välinevalmistajia. Tatulla oli ennestään hyviä kokemuksia Kenguru Pro:n tuotteista, joten päätimme kokeilla niitä Keravalle.

  4. Kuinka yleistä on, että tällaisiin Tatun kaltaisiin pyyntöihin voidaan vastata ja lähteä toteuttamaan projektia? Punnitsemme aina aloitteet sen mukaan miten näemme tarpeen kokonaisuuden kannalta. Jos idea on hyvä, tarve suuri, hanke on helposti toteutettavissa ja se palvelee myös isompaa joukkoa keravalaisia, saattaa aloite mennä toteutukseen nopeastikin (vaikka seuravana vuonna niin kuin tässä tapauksessa)

Avaa chat
1
Tarvitsetko apua?
Kenguru Pro Finland
Hei!

Miten voimme auttaa?